Üst Araması Nedir?

Halk arasında polisin üst araması yapmaya yetkili olduğu düşünülmektedir. Polisin, üst araması yapma yetkisi vardır. Ancak bu yetki kanunlarla sınırlandırılmış…

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, iş sözleşmesi feshedilen işçinin işe geri dönmesini sağlayan bir davadır. Bu dava, 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“Kanun”)…

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Adli sicil kaydı, kişi hakkındaki ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin muhafaza edildiği bir sistemdir. Adli sicil kaydınızı bu linkten…

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli Sicil Kaydı Nedir? Adli sicil kaydı, halk arasında sabıka kaydı olarak da ifade edilmektedir. Zira halkın önemli bir kesimi,…

Ceza Avukatı Uzmanlığı Nedir?

Ceza Avukatı Nedir? Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre avukatlık mesleğinde branş seçme gibi bir durum yoktur. Bir avukat konusu ne olursa…

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir? Anayasa’nın 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir….

Diş Hekimliğinde Malpraktis

Diş hekimliğinde malpraktis kısaca diş hekimlerinin yaptıkları tıbbi uygulama hataları olarak tanımlanabilir. Diş Doktorunun Yetkileri Nedir? 1219 sayılı Tababet ve…

Malpraktis Nedeniyle Tazminat Talebi

Hastalar bir tıbbi uygulama hatası (malpraktis) ile karşılaştıklarında bu malpraktis nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Doktor Hatasından Kaynaklanan (Malpraktis) Tazminat Nedir?…

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık İzin Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan…

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, en az bir yıldan beri bir işyerinde çalışan işçinin iş akdinin, işçi tarafından haklı sebeplerle…

İddianame Nedir?

İddianame Nedir? Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, görevli ve yetkili mahkemeye hitaben…

Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Nedir?

Tıbbi uygulama hatası bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir. Tıbbi Uygulama…

Soruşturma Nedir?

Soruşturma Nedir? Ceza muhakemesi, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreden oluşur. Türk Ceza Hukuku ve ilgili mevzuatı çerçevesinde suç…

Kovuşturma Nedir? Duruşma Nasıl İşler?

Kovuşturma Nedir? Ceza muhakemesi, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreden oluşur. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde suç olarak tanımlanan fiillere ilişkin…

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Basit Hırsızlık Suçu Nedir?(TCK 141) Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde tanımlanmıştır. Hırsızlık suçu, zilyedinin rızası olmadan başkasına ait…

Uyuşturucu Madde Ticareti – Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir? Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan…

Uyuşturucu Ticareti Suçu Nedir?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir? 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu’muzun (TCK) 188. maddesinde “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti”…

Kenevir Ekme Yargıtay Kararları

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu Nedir? İzinsiz kenevir ekme, her ne maksatla olursa olsun yasaktır. İzinsiz kenevir ekmenin cezası, 2313 sayılı…

İzinsiz Kenevir Ekme

Kenevir ekmek için izin belgesi alabilecek kişiler bulunmaktadır. Bir izin belgesi olmaksızın izinsiz kenevir ekme suçtur. Esrar elde etmek amacıyla…

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir? (TCK 188) 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu’muzun (TCK) 188. maddesinde “uyuşturucu veya uyarı madde imal…

Uzlaşma, Uzlaştırma Nedir?

Uzlaşma Nedir? Uzlaşma, şüpheli/sanık ile mağdur/suçtan zarar gören arasında gerçekleştirilen bir işlemdir. Uzlaşma sağlanması halinde şüpheli/sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına…

Ön Ödeme Nedir?

Ön Ödeme Nedir? Kişinin ön ödemeyi kabul ederek; ödeme yapması halinde kişi hakkında dava açılmaz. Hangi suçların ön ödeme kapsamında…

Ceza Hukukunda Hakimin Davaya Bakamaması ve Hakimin Reddi Nedir?

Hakimin Davaya Bakamaması ve Hakimin Reddi Nedir? Hakimin davaya bakması bazı durumlarda yasaktır. Bu durumlar Ceza Muhakemesi Kanun’nda belirtilmiştir. Buna…

Eşit Davranma İlkesi

İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesi dayanağını,  Anayasa’nın “Kanun Önünde…

Nafaka ve Türleri

Nafaka Türleri Nelerdir? Nafaka, bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılmaktadır. Bakım nafakası ise kendi içinde tedbir nafakası, iştirak…

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerden birinin kanunda öngörülmüş sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Kanunumuzdaki…

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerden birinin kanunda öngörülmüş sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Kanunumuzdaki…

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder….

Kleptomani Hastalığının Cezaya Etkisi

Kleptomani Hastalığı Nedir? Kleptomani hastalığı, uygulamada çalma deliliği olarak da bilinmekte olup, bir çeşit dürtü bozukluğudur. Bu hastalar yaptıkları çalma…