Atay Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimizin, Gayrimenkul Hukukundan doğan uyuşmazlıklarında yanındayız. Gayrimenkul hukuku alanında tarafı olduğunuz dosyalarda, büromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

Gayrimenkul hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir veya randevu alarak danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar
  • Kiralama ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflara ilişkin davalar
  • Tapu işlemleri
  • Tapudaki geçmiş işlemlerin incelenmesi
  • Kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, müdahalenin men’i ve tecavüzün ref’i davaları
  • İmar hukukundan doğan davalar
  • Yapı izin belgesinden doğan davalar