Ceza Avukatı Uzmanlığı Nedir?

Ceza Avukatı Nedir?

Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre avukatlık mesleğinde branş seçme gibi bir durum yoktur. Bir avukat konusu ne olursa olsun tüm davalara bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak hukuki boyuta ulaşan uyuşmazlıklar çok geniş olduğundan uygulamada avukatların belirli alanlardaki hukuki uyuşmazlıklara yöneldiğini görmekteyiz. Bu durum da halk arasında bir avukatın “ceza avukatı”, “boşanma avukatı”, “gayrimenkul avukatı” gibi unvanlarla tanımlanması sonucunu doğurmaktadır. “Ceza avukatı” ibaresi halk arasındaki bir ifade olup, yasal düzenlemelere göre bir avukatın “ceza avukatı”, “boşanma avukatı” gibi bir unvan alabilmesi söz konusu değildir. Ancak halk arasında bu ifadeler kalıplaşmış olduğundan biz de ceza hukuku alanında çalışan avukatlar hakkındaki bu yazımızda “ceza avukatı” kalıbını kullanacağız.

Çalışmalarını Ceza Hukuku Alanında Yoğunlaştırmak

Bir avukat, konusu ne olursa olsun tüm davalara bakabilir. Uygulamada ise avukatların belirli alanlara yönelerek, hukukun belirli alanlarında uzmanlaştığını görmekteyiz. Mesela boşanma ve boşanmanın ferilerine ilişkin davalara yoğunlaşan avukatlara “boşanma avukatı”; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kat mülkiyeti gibi alanlara yönelmiş avukatlara ise “gayrimenkul avukatı” denildiğini görmekteyiz.

Genellikle bir ceza avukatı da, çalışmalarının büyük bir bölümünü ceza hukuku alanına ayırmayı tercih etmektedir. Yoğunlukla ceza hukuku alanında çalışan ceza avukatları, bu alanda diğer hukuki alanlara nazaran uzmanlaşmaktadır.

Ceza Avukatı Ne Yapar?

Ceza avukatı, ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklara yönelik olarak müvekkillerine hukuki yardımda bulunan avukattır. Kişiler sadece şüpheli veya sanık olarak değil, mağdur olarak da ceza hukuku aşamalarına maruz kalabilirler. Dolayısıyla ceza avukatı da sadece suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin değil; mağdurların da vekili olabilir.

Ceza hukukunun konusu olan bir hukuki sorununuz olduğunda ceza avukatından yardım alabilirsiniz. Sürecin en başından itibaren bir ceza avukatıyla anlaşmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Zira karakol ifadelerinden, sulh ceza hakimliğindeki ifadelere kadar birçok aşamada ifade vermeniz gerekebilir. Hatta ev ve iş yerleriniz aranabilir; belirli eşyalarınıza el konulabilir. Bu aşamalarda yanınızda bir avukat olması hukuka aykırı durumlara maruz kalmanızın önüne geçecektir. Ayrıca ceza avukatının yardımıyla hakkınızda başlatılan ceza hukuku sürecini başından kontrol edebilme ve savunmanızı buna göre şekillendirilebilme imkanına da sahip olacaksınız.

Size karşı suç işleyen birinin cezalandırılması istemiyle şikayette bulunduğunuzda da bir ceza avukatıyla anlaşmanız faydalı olabilir. Şikayetçi olduğunuz kişinin cezalandırılması için gerekli delillerin toplanmasından, bu deliller ile olaylar ve fail arasındaki illiyet bağının kurulmasına kadar bir ceza avukatı mahkeme nezdinde yapacağı savunmalar ve taleplerle etkin rol oynayacaktır. Bu durum da sizin istediğiniz sonucu almanıza katkı sağlayacaktır.

Ceza Avukatı Garanti Vermemelidir

Hukukun her alanında olduğu gibi ceza hukuku alanında da kanunlara bağlı olarak hareket edilir. Size karşı bir suç işlendiğini düşündüğünüzde veya bir suç işlediğinizden şüphelenildiğinde ceza hukuku süreçlerine maruz kalabilirsiniz. Bu süreçler Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde işler. Dolayısıyla bir ceza avukatı Kanunda öngörülen bir sonucu değiştirme imkanına sahip değildir. Ayrıca birbiriyle çelişen mahkeme kararları olabildiği gibi, farklılık arz eden bilirkişi raporları da olabilir. Dolayısıyla hiçbir ceza avukatı belirli bir hukuki sonucu sağlayacağına yönelik garanti veremez. Ancak bir avukatın hukuki yardımını almak, savunma hakkınızın etkin bir şekilde temini için faydalı olacaktır. Hakkınızda yeterli delil bulunmamasına rağmen ceza almanız gibi hukuka aykırı durumların ortadan kaldırılması için bir ceza avukatı etkin bir şekilde çalışacaktır.

Davanın Her Aşamasında Bir Avukatla Anlaşılabilir

Bizlere en çok sorulan sorulardan biri de davanın başlangıcında kendisini avukatla temsil ettirmemiş olan kişilerin davanın ilerleyen aşamalarında avukat tutup tutamayacakları üzerinedir. Görülmekte olan davanın her aşamasında avukat tutabilirsiniz. Sadece dava aşamasında değil, kamu davası açılmadan önce yürütülen soruşturmanın her aşamasında da avukat tutabilirsiniz.

Ceza hukukuna ilişkin davaların sonucunda verilen kararlar, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilecek, uzun süreli hapis cezalarına maruz kalınabilecek nitelikte olabilmektedir. Dolayısıyla her ne kadar davanın her aşamasında avukat tutabilme imkanınız olsa da, davanın başlangıcında bir ceza avukatı ile çalışmak haklarınızın daha iyi savunulabilmesi sonucunu doğuracaktır.

Hakkınızda açılmış olan davaları bu linkten kontrol edebilirsiniz.

Ceza Avukatının Yaptığı İşlemler Nedir?

Atay Hukuk ve Danışmalık olarak, ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Aşağıda Atay Hukuk ve Danışmalık olarak ceza hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetleri belirttik. Ancak unutulmamalıdır ki olayın özelliğine göre farklı hukuki işlemler yapılması da gerekebilir. Bir ceza avukatı, ceza hukukundan doğan uyuşmazlığı, gerektiği şekilde mesleki standartlara uygun olarak yürütecektir.

Soruşturma Aşaması

Ceza muhakemesi, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki aşamadan oluşur. Kısaca özetlemek gerekirse soruşturma, suç işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında kamu davası açılmadan önce yapılan işlemler iken kovuşturma, kişi hakkında kamu davası açıldıktan sonra yapılan işlemleri ifade eder.

Kolluk kuvvetlerine verilen ifadeler, sulh ceza hakimliklerindeki sorgular, savcılıkta verilen ifadeler, savcılık tarafından delillerin toplanması amacıyla yapılan arama, el koyma ve benzeri işlemler soruşturma aşamasına yöneliktir. Bir ceza avukatı ile anlaşmanız halinde ceza avukatı, bu ifade ve sorgulara katılarak sizlere ifadenizde yardımcı olacaktır. Ayrıca hukuka aykırı olan hususları tespit ederek bunlara ilişkin itirazları da yapacaktır.

Suçun niteliğine göre soruşturma aşamasında tutuklama işlemleri de yapılabilmektedir. Bu durumda da tutuklama kararlarına itiraz, tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmalarına katılım ve bu duruşmalarda verilen kararlara itiraz gibi işlemler de ceza avukatları tarafından yapılabilmektedir.

Kovuşturma Aşaması

Kişi hakkında kamu davası açıldığında ceza avukatı bu davaya ilişkin tüm hukuki işlemleri yapar. Bunlar arasında tutukluluk itirazı, davalara katılım, yazılı ve sözlü savunma yapılması, hukuka aykırı hususlara ilişkin itirazlar gibi işlemler yer almaktadır. İlk derece mahkemesinde verilen kararlara ilişkin kanun yollarına (istinaf, temyiz) ve Anayasa Mahkemesine başvurulması da ceza avukatının yaptığı işlemler arasındadır.

Danışmanlık Hizmetleri

Bir ceza avukatına vekaletname vermeden, danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Bu aşamada ceza avukatına, elinizdeki bilgileri, belgeleri, delilleri, size gönderilen resmi evrakları sunarak bunlar üzerinden de danışmanlık alabilirsiniz. Ceza avukatından alacağınız bu hukuki danışmanlık hizmeti talebinize göre yazılı veya sözlü olabilir.