İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, iş sözleşmesi feshedilen işçinin işe geri dönmesini sağlayan bir davadır. Bu dava, 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“Kanun”)…

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık İzin Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca işe başladığı günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan…

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, en az bir yıldan beri bir işyerinde çalışan işçinin iş akdinin, işçi tarafından haklı sebeplerle…

Eşit Davranma İlkesi

İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesi dayanağını,  Anayasa’nın “Kanun Önünde…