Diş Hekimliğinde Malpraktis

Diş hekimliğinde malpraktis kısaca diş hekimlerinin yaptıkları tıbbi uygulama hataları olarak tanımlanabilir. Diş Doktorunun Yetkileri Nedir? 1219 sayılı Tababet ve…

Malpraktis Nedeniyle Tazminat Talebi

Hastalar bir tıbbi uygulama hatası (malpraktis) ile karşılaştıklarında bu malpraktis nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Doktor Hatasından Kaynaklanan (Malpraktis) Tazminat Nedir?…

Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Nedir?

Tıbbi uygulama hatası bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir. Tıbbi Uygulama…