Veri Sorumluları, Kendilerine Bildirilen İletişim Bilgilerinin Doğruluğunu Teyit Edecek Mekanizmalar Oluşturmalıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Alınan İlke Kararı, Resmi Gazetede Yayınlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 22/12/2020 tarihinde alınan ilke kararı, 15/01/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

E-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularınca, fatura, ekstre, rezervasyon belgesi gibi kişisel veri içeren dokümanların, sms ve/veya e-posta vasıtasıyla gönderimini teminen ilgili kişilerden telefon numarası ve/veya e-posta adreslerini beyan etmeleri istenmektedir.

Bununla birlikte kişiler tarafından beyan edilen iletişim bilgilerinde yanlışlık olabildiği veya üçüncü kişilere ait bilgilerin beyan edilebildiği belirtilmektedir. Bu durumda da ilgili kişilere ait verileri içeren dokümanlar, üçüncü kişilere iletilebilmektedir.

Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesine Uyulması Zorunludur.

Kurum, kişisel verilerin işlenmesinde zorunlu olarak uyulması gereken ilkelerden birinin de “doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesi olduğunu belirtti. Veri sorumlusunun, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında aktif özen yükümlülüğü bulunduğu da ilgili kararda ifade edildi.

Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel tutulabilmesini temin etmek amacıyla; kişisel verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması gerekmektedir. Ayrıca kişisel verilerin toplandığı kaynağın doğruluğu tespit edilmelidir. Bu kapsamda ilgili kişilerce beyan edilen iletişim bilgilerinin doğrulanmasına yönelik (telefon numarası ve/veya e-posta adresine doğrulama kodu/linki gönderilmesi vb.) makul önlemler alınması gerekmektedir.

İlgili ilke kararında, veri sorumluları tarafından kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.